Đào tạo Inhouse – Đào tạo theo yêu cầu

Quy trình đào tạo In-house (đào tạo theo yêu cầu)

Trong bước này, các chuyên gia của HSM kết hợp với doanh nghiệp để tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo, về hiện trạng của đội ngũ hiện tại. Sau đó, tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ chuyên gia của HSM sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính thực tế ứng dụng cho doanh nghiệp.

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ chuyên gia của HSM sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, đội ngũ chuyên gia của HSM cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Bộ phận Phát triển Đào tạo của HSM sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng tổ chức và triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, bộ phận Phát triển Đào tạo của HSM sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Triết lý đào tạo HSM: R.E.A.L

R – Result:
* Chương trình tập trung hỗ trợ học viên đạt được mục tiêu khi tham gia đào tạo;
* Tạo ra kết quả cụ thể thông qua thực hành và trải nghiệm, từ đó dễ dàng ứng dụng vào công việc.

E – Experience:
* Giảng viên giàu kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế giúp học viên mở rộng khả năng ứng dụng đa dạng vào công việc;
* Nội dung khóa học được thiết kế và hiệu chỉnh phù hợp với đặc điểm và đối tượng học viên (về trải nghiệm công việc thực tế, lĩnh vực, ngành nghề).

A – Active Learning:
* Phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, được thiết kế phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo, giúp học viên chủ động trong chia sẻ và ứng dụng vào công việc;
* Học viên được thực hành và đưa ra phương án giải quyết nhiều bài tập tình huống sát với thực tế công việc.

L – Looking after:
* Học viên trở thành thành viên cộng đồng học viên HSM với quyền được cập nhật những tài liệu chuyên sâu, tham dự những buổi hội thảo chuyên đề;
* Đội ngũ giảng viên, chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ trước, trong và sau khóa học.

Chương trình đào tạo In-house

 • Năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung
 • Quản lý con người
 • Quản trị hiệu quả công việc
 • Lãnh đạo và phát triển nhân viên
 • Lập kế hoạch hành động và triển khai công việc
 • Phân công và ủy thác công việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng giảng dạy tích cực (TOT)
 • Chiến lược nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ
 • Lương và chế độ đãi ngộ
 • Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự
 • Tổ chức hoạt động nhân sự theo HRBP (HR Business Partner)
 • Kỹ năng giảng dạy tích cực (TOT – Train the Trainer)
 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng xử lý phàn nàn
 • Kỹ năng tư duy tích cực
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
 • Giải quyết vấn đề
 • Tạo động lực làm việc
 • Nghệ thuật gây ảnh hưởng

Các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu đào tạo in-house và muốn được tư vấn thiết kế chương trình đào tạo dành riêng cho doanh nghiệp của mình, vui lòng liên hệ :

Hotline HSM: Mr. Công (0984.975.164)
Email: training@hsmconsulting.vn